Pivnita Palatului Bibescu

Monumente de arheologie

Bucuresti, Bucuresti

Cartierul Baneasa, pe malul sudic al Lacului Baneasa, intre Sos. Bucuresti-Ploiesti la E si Aleea Matelotilor la NV; carou cadastral 1-2; GF(*)

B-I-s-B-17872