Situl arheologic de la Barbosi-Galati

Monumente de arheologie

Galati, Galati

Promontoriul "Tirighina" si versantii de la V de acesta, la 300 m N de gara Barbosi

GL-I-s-A-02971