Situl arheologic de la Bila, punct "La Cimitir"

Monumente de arheologie

Bila, Giurgiu

"La Cimitir", la E de cimitir

GR-I-s-B-14762