Situl arheologic de la Cetatea de Balta

Monumente de arheologie

Cetatea de Balta, Alba

"Dealul Santamariei", la 1 km V de podul peste Tarnava Mica si la 1,5 km V de statia CFR

AB-I-s-B-00023