Situl arheologic de la Croitori, punct "Bunget"

Monumente de arheologie

Croitori, Dambovita

"Bunget", pe partea dreapta a paraului Valea Deasa, la o confluenta, la 1 km SE de sat

DB-I-s-B-17024