Situl arheologic de la Dulbanu

Monumente de arheologie

Amaru, Buzau

"Valea Dulbanului", la NV de sat

BZ-I-s-B-02226