Situl arheologic de la Dunareni, punct "Dealul Muzait"

Monumente de arheologie

Aliman, Constanta

"Dealul Muzait", la 5 km NE de satul Dunareni, si la N de satul Vlahii, pe malul Dunarii

CT-I-s-A-02654