Situl arheologic de la Ghionoaia, punct "Dealul Gura Ghionoaiei"

Monumente de arheologie

Dealu Morii, Bacau

Pe panta dealului "Gura Ghionoaiei"

BC-I-s-B-00725