Situl arheologic de la Tavadaresti, punct "Valea Glodului"

Monumente de arheologie

Glavanesti, Bacau

"Valea Glodului", la 1 km V de sat

BC-I-s-B-00748