Situl arheologic de la Uioara de Jos

Monumente de arheologie

Ocna Mures, Alba

"Grui", la 1,5 km S de marginea satului, la izvorul Vaii Ciunga

AB-I-s-B-00086