Situl arheologic de la Valea Popii

Monumente de arheologie

Radovanu, Calarasi

"Coada Malului", la marginea de nord a satului Valea Popii, pe partea stanga a DJ 411

CL-I-s-B-14587