Zid de incinta cu turn de poarta

Monumente de arhitectură

Ghidfalau, Covasna

204A

CV-II-m-A-13218.02