Zid de incinta

Monumente de arhitectură

Cascioarele, Giurgiu

Str. Monumentului 29

GR-II-m-B- 14959.03