Galati

260 monumente

Monumente de arhitectură

Gradina publica

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Parcul municipal "Mihai Eminescu"

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Ansamblul urban "Str. Domneasca"

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Simion Gheorghiu

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Grand Hotel

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Lambrinidi

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Societatea Culturala V.A. Urechia, azi Teatrul Dramatic

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Damian Draganescu

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Gheorghiade

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Georgel Plesnila

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Bals

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Costache Plesnila, azi redactia "Viata Libera"

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Auschnitt, fostul Consulat italian

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa, fostul Consulat spaniol

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Macri, fostul Consulat portughez

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa, fosta Casa a Corpului Didactic

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Biserica romano-catolica

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa, azi Policlinica

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Banica Grigorescu

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Cladirea W, corp CI

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Catedrala ortodoxa "Sf. Ierarh Nicolae"

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Helman, azi resedinta episcopala

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Institutul "Notre Dame de Sion", azi Facultatea de Mecanica

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Damian Draganescu

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Biserica "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril"

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Scoala tip "Spiru Haret"

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Poarta de han turcesc

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Ansamblul urban "Str. Eroilor"

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Fostul consulat cehoslovac

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Casa Armatei

Galati, Galati

Monumente de arhitectură

Farmacia Tinc

Galati, Galati